giới thiệu

ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI TMH VN VÀ CẤP THẺ HỘI VIÊN

Các Bác sĩ CK Tai Mũi Họng có nhu cầu làm Thẻ Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam xin liên hệ Văn phòng Hội (Cô Minh Hương, ĐT: 0913 11 23 68) để làm thủ tục cấp thẻ và mã số đăng nhập website gồm có:

1. Đơn xin gia nhập Hội (ghi đầy đủ theo mẫu gia nhập Hội TẠI ĐÂY.
2. Photo chứng nhận chuyên khoa (hoặc file scan) 
3. Ảnh thẻ 3x4 (hoặc file ảnh)

Quí BS gởi qua bưu điện về địa chỉ :
Cô Minh Hương (ĐT: 0913 11 23 68)
Văn phòng 2 Hội Tai Mũi Họng Việt nam
155B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP, Hồ Chí Minh


 

Trân trọng cảm ơn.
VP Hội tai Mũi Họng Việt Nam.