THÀNH TÍCH NỔI BẬT

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

PHẪU THUẬT UNG THƯ, TÁI TẠO THANH QUẢN, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHÁT ÂM
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TAI GIỮA, TẠO HÌNH CHUỖI XƯƠNG CON  
PHẪU THUẬT NỘI SOI CHỨC NĂNG MŨI XOANG   
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THANH-KHÍ QUẢN  
PHẪU THUẬT CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ
KHẢO SÁT THÍNH LỰC: THÍNH LỰC ĐỒ, NHĨ LƯỢNG ĐỒ, OAE, ABR
GẮN MÁY TRỢ THÍNH
CUNG CẤP THANH QUẢN ĐIỆN TỬ VÀ HUẤN LUYỆN PHÁT ÂM