tin tức

Thông báo của Hội Tai Mũi Họng Đà Nẵng - Miền Trung - Tây Nguyên

THÔNG BÁO
 
Để chuẩn bị cho cuộc họp BCH Hội TMHVN nhân dịp Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ XXI ngày 26/10/2018 tại thành phố Cần Thơ.Thực hiện công văn số 04/CV-TMHVN ngày 29 tháng 6 năm 2018  của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, Hội Tai Mũi Họng TP. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung trân trọng thông báo:
 
1. Ban chủ nhiệm các khoa Tai Mũi họng thuộc Hội TPĐN và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên lập danh sách BS, TS, PGS, GS đang công tác tại Khoa, đã là Hội viên Hội TMH VN hoặc chưa làm đơn xin vào Hội theo mẫu sau đây: TT, Họ và Tên, Chức vụ, Ngày tháng năm sinh, Học hàm-Học vị, Ngày vào Hội, Địa chỉ nhà riêng, Số điện thoại liên lạc, Email... Chủ nhiệm khoa ký và BGĐ bệnh viện ký tên đóng dấu xác nhận.
 
2. Báo cáo kết quả công tác của Khoa, những khó khăn, vướng mắc trong nhiệm kỳ qua 2012-2018 và Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới 2019-2024. Báo cáo các hoạt động của Khoa về tham gia các lớp tập huấn trong và ngoài nước, Hội thảo khoa học tại cơ sở, các hoạt động từ thiện...
3. Đề xuất nhân sự tham gia BCH Hội địa phương và trung ương nhiệm kỳ tới.
 
4. BCN khoa xem xét, lựa chọn, đề xuất danh sách Hội viên đề nghị khen thưởng, dựa trên nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng theo trình tự từ thấp đến cao: - Giấy khen của Hội TMHVN
        - Bằng khen của Hội TMHVN
        - Bằng khen của Tổng Hội YHVN
Sau khi BCH Hội TMH ĐN-MT-TN xem xét và nhất trí đề nghị Hội TMHVN khen thưởng thì cá nhân cũng như tập thể khoa phải làm thêm bản báo cáo thành tích có chữ ký của người khai và Khoa phòng quản lý trực tiếp ký xác nhận (Tập thể khoa thì Bệnh viện ký xác nhận)
 
5. Về Hội phí năm 2018, các khoa sẽ nhận thông báo trực tiếp từ Công ty DMC Việt Nam (do Ban Thường vụ Hội TMHVN đã ủy quyền) và nộp về Công ty theo số tài khoản của công ty DMC yêu cầu.
Thời gian thực hiện: BCN các khoa TMH hoàn thành các bản báo cáo nêu trên và gửi về văn phòng Hội, chậm nhất là ngày 30/7/2018.
Địa chỉ: BSCC. Huỳnh Bá Tân, Chủ tịch Hội TMH ĐN-MT-TN
270 Đường Trưng Nữ Vương TP. Đà Nẵng
ĐT: 0913.479.887
 
Trân trọng cảm ơn và chúc mạnh khỏe!
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
        CHỦ TỊCH
BSCC. HUỲNH BÁ TÂN
T/B: 1. Đính kèm theo đây là công văn của Hội TMHVN

        2. Mọi sự chậm trể BCN các Khoa phải chịu trách nhiệm trước Hội viên của Khoa mình.